ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

 

Ενδιαφερόμαστε για το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Θέλουμε να σας εξηγήσουμε λεπτομερώς τις πολιτικές και τις πρακτικές που έχουμε υιοθετήσει για την προστασία του απορρήτου σας, ώστε να αισθάνεστε σίγουροι για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώρισή σας («προσωπικές πληροφορίες») και τις οποίες εμπιστεύεστε σε εμάς, και να κατανοήσετε το πως χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας προσφέρουμε όσο γίνεται καλύτερα προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, όπου μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο λόγος που συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να σας βοηθήσουμε. Δεν χρησιμοποιούμε για κανένα άλλο λόγο τα δεδομένα σας πέραν της προσωπικής μας επικοινωνίας.

 

Cookies

Τα «cookies» είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας ή σε τρίτους να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστότοπου.

Στον ιστότοπό μας δεν χρησιμοποιούμε απαραίτητα cookies. Χρησιμοποιούμε όμως cookies τρίτων, σε συνεργασία με την Google για να σας παρέχουμε α) ενημερωτικά βίντεο από τις ειδήσεις μας (YouTube), β) σε συνεργασία με την Facebook για να σας παρέχουμε feed από τη σελίδα μας στο Facebook.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε την χρήση των παραπάνω cookies. Χρησιμοποιούμε το Wix Analytics για να λαμβάνουμε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπό μας.

PRIVACY POLICY

 

We care about the privacy of your personal information. We want to explain in detail the policies and practices we have adopted to protect your privacy, so that you feel confident in the way we handle personally identifiable information ("personal information") and that you trust us. , and understand how we use your personal information to offer you the best possible products, services, and experiences.

 

Privacy

We collect personal data through the contact form, where you send us your messages. The reason we collect your personal data is to be able to respond to your requests and help you. We do not use your data for any reason other than our personal communication.

 

Cookies

"Cookies" are data files that a website sends to your computer when you browse the website. These data files include data that enables our site or third parties to remember important information that will make your use of the site more efficient and useful. 

We do not use necessary cookies on our website. However, we use third-party cookies, in collaboration with Google to provide you with a) informative videos from our news (YouTube), b) in collaboration with Facebook to you, we provide a feed from our Facebook page.

When you use our website you accept the use of the above cookies. We use Wix Analytics to receive anonymous statistics, such as the number of visitors to our site.

Search by Tags

© 2021 by Patra Zeibeki. All rights reserved.